ÜLDEHITUSTÖÖD

Vundamendid.

Müüritööd.

Puitkarkass ehitised.

Puitfassaadid.

Plekk-ja kivikatused.

Soojustus.